Empresa
      Per què de les assegurances
      Corredor d' assegurances
      Equip Humà
      On Som
  Qué Oferim
      Assegurança Personal
          Accidents
          Vida/Estalvi
          Llar
          Automòbils
          Salut
      Assegurança a Empresas
          Danys
          Convenis
          Flotes
          Responsabilitat Civil
      Servei Integral a la construcció
          TRC
          SDD
          Oct's
          Responsabilitat Civil
          Acc. conveni construcció
          Crèdit & Caució
      Serveis
          Notícies
          Links
          Telèfons d'assistència
          Valoracions i Peritatges
          Assessoria Jurídica
      Descàrregues
          Construcció
          Transports
          Legislació
      Informació al Client
          Política de Qualitat
          Informació al Client
          Enquesta de Satisfacció
          Declaració Sinistre
     Àrea Privada
 
 

ASSEGURANÇA DE CONVENIS

  OBJECTE DE L’ASSEGURANÇA: En funció del conveni col•lectiu a què està subjecta l’empresa en qüestió, aquest pot establir l’obligatorietat per part de l’empresari de contractar una assegurança d’accidents que cobreixi el personal en nòmina de l’empresa. De la mateixa manera, el conveni en cas d’establir aquesta obligació estableix les garanties i sumes assegurades que s’han de contractar.

DURADA: Anual renovable. Al venciment de cada anualitat la companyia asseguradora regularitzarà la pòlissa d’acord amb els TC1 i TC2 dels últims dotze mesos.

COST DE L’ASSEGURANÇA: El cost d’aquesta assegurança s’estableix com una prima per assegurat i any. Aquesta prima és en funció de les cobertures i capitals que estipuli el conveni en qüestió.

AVANTATGES:

·Aquesta assegurança cobreix en cada moment tot el personal declarat en TC1 i TC2, per la qual cosa l’empresari no ha d’estar pendent de comunicar altes i baixes a la companyia asseguradora.
·De la mateixa manera, en cas de variació en el conveni, la pòlissa queda automàticament adaptada als capitals que fixi el nou conveni.
·En els dos casos, la prima de la pòlissa es regularitza anualment al venciment d’aquesta en funció de les altes i baixes hagudes a l’empresa i el temps de permanència dels treballadors en aquesta.
·Prima mínima per pòlissa de 90 €

OBSERVACIONS:

·A manera d’exemple podem nomenar alguns dels convenis amb obligació de contractació assegurança d’accidents en l’actualitat :

Activitat de futbol professional
Agència de viatges
Agents i comissionistes de duanes
Aparcaments, garatges, serveis de rentat i greixatge, i autoestacions
Autoescoles
Begudes refrescants, xarops i orxates
Calats i guixos (Indústries)
Càmpings i ciutats de vacances
Centres d’assistència i educació infantil
Centres d'ensenyament universitari i investigació
Centres d'ensenyament de perruqueria i estètica d'ensenyaments mitjans, i
d’arts aplicades i oficis artístics
Xocolates, bombons, caramels i xiclets
Cicle de comerç de paper i arts gràfiques
Col•legis majors universitaris privats
Comerç de materials de construcció
Comerç d’òptica al detall
Comerç del moble
Consignataris de vaixells
Construcció
Delegacions de l'ens públic empresarial, loteries i apostes de l'Estat
Derivats del ciment
Despatxos de tècnics tributaris i assessors fiscals
Despatxos de tècnics tributaris
Distribuïdors majoristes d'alimentació
Elaboradors de pizzes i productes cuinats per a la seva venda a domicili
Empresa de seguretat
Emp. ensenyament privat sostingudes,totalment o parcialment amb fons públics
Empreses de lliurament domiciliari
Empreses d’enginyeria i oficines d'estudis tècnics.
Empreses de missatgeria
Empreses de treball temporal
Empreses organitzadores del joc del bingo
Empreses per al comerç de flors i plantes
Empreses i treballadors de transports de malalts i accidentats en ambulància
Ensenyament i formació no reglada
Escoles d'educació especial
Estacions de servei
Estibadors portuaris societat estatal d’estiba i estiba del Port de Barcelona, S.A
Fabricació d'aliments compostos per a animals
Fabricació de conserves vegetals
Ferralla
Galetes
Hostaleria i turisme
Indústria de granges avícoles i altres animals
Indústria d’escorxadors d’aus i conills
Indústria de l’oli i els seus derivats
Indústria metal•logràfica
Indústria siderometal•lúrgica
Indústria tèxtil i de la confecció
Indústria vinícola de Vilafranca del Penedès
Indústries de la fusta
Indústries de pastes alimentàries
Indústries de prefabricats del formigó i derivats del ciment
Indústries de torrons i massapans.
Indústries del bregat, corretges i cuirs industrials i adob de pells per a
pelleteries.
Indústries extractives, indústries del vidre, indústries ceràmiques i per a les del
comerç exclusivista dels mateixos materials.
Indústries làcties i els seus derivats
Jardineria.
Laboratoris fotogràfics
Neteja d'edificis i locals
Loteries i els seus empleats
Majoristes de fruites, verdures i hortalisses
Oficines de farmàcia
Sector d’autotaxis
Sector de desinfecció, desinsectació i desratització
Sector de fabricació de calçat artesà manual i ortopèdia a mida i
Tallers de reparació i conservació del calçat usat, i duplicat claus
Sector de fabricants de guixos, escaioles, calats i els seus prefabricats
Sector de farines panificables i sèmoles
Sector de teules, totxos i peces especials d’argila cuita
Tracció mecànica de mercaderies (4)
Transports mecànics de viatgers
Universitats privades, centres universitaris privats i centres formació
de postgraduat.

 

 

 

 

 

   

 

 CORREDURIA DE SEGUROS C. LORENTE. S.L.U.
C/ Jacint Verdaguer, 110· 08750 Molins de Rei (Barcelona). Tel. 936.682.841 - Fax. 936.686.207 Horari d'atención al públic Dilluns a Dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00 Divendres de 09:00 a 14:00 Agost 8:00 a 15:00 sense interrupcions