Empresa
      Per què de les assegurances
      Corredor d' assegurances
      Equip Humà
      On Som
  Qué Oferim
      Assegurança Personal
          Accidents
          Vida/Estalvi
          Llar
          Automòbils
          Salut
      Assegurança a Empresas
          Danys
          Convenis
          Flotes
          Responsabilitat Civil
      Servei Integral a la construcció
          TRC
          SDD
          Oct's
          Responsabilitat Civil
          Acc. conveni construcció
          Crèdit & Caució
      Serveis
          Notícies
          Links
          Telèfons d'assistència
          Valoracions i Peritatges
          Assessoria Jurídica
      Descàrregues
          Construcció
          Transports
          Legislació
      Informació al Client
          Política de Qualitat
          Informació al Client
          Enquesta de Satisfacció
          Declaració Sinistre
     Àrea Privada
 
 

ASSEGURANÇA VIDA/ESTALVI

  Disposem d’una gama d’assegurances de Vida dirigit a particulars i empreses.

Línia Particulars:

Vida Risc:

Dirigit a persones amb responsabilitats familiars, o amb càrregues financeres. Té com a objectiu protegir als seus en els moments difícils.

Serveis i Avantatges:

Podrà escollir, segons les seves necessitats, les cobertures i capitals a destinar en cada situació:

Cobertures:

- Mort per qualsevol causa.
- Invalidesa Absoluta i Permanent per qualsevol causa.
- Invalidesa Total i Permanent per qualsevol causa.
- Mort o invalidesa per accident: Capital addicional.
- Mort o invalidesa per accident de circulació: Capital addicional.
- Malalties greus: càncer,embòlia, infart, trasplantament d’òrgans... Pagament d’un capital addicional.

Modalitats:

- Vida Temporal Renovable.

La prima s’actualitza anualment en funció de l'edat de l'assegurat.

- Vida Amortització de Préstecs.

La prima s’actualitza anualment en funció del capital pendent d’amortitzar i l’edat de l’assegurat.

Vida Estalvi

Li oferim un ventall de productes que s’adaptessin als seus necessitats personals. L’objectiu és consolidar un estalvi a mitjà i llarg termini, gaudint d’un tipus d’interès garantit, obtenint al mateix temps el màxim rendiment de les seves aportacions.

Modalitats

- Estalvi periòdic

Per consolidar un estalvi que li permeti en el futur mantenir el seu nivell de vida. Aquesta modalitat combina factors com la flexibilitat, adaptabilitat, rendibilitat i la transparència.
Dirigit a persones capaces de mantenir una disciplina econòmica, mitjançant un producte d’estalvi còmode, amb protecció i rendiments atractius.


- PIAS Futur

Producte d’estalvi periòdic finalista, dirigit a persones que busquen constituir un capital de percebut en forma de renda vitalícia ofereix els millors avantatges fiscals.
Els rendiments generats en aquesta etapa d’acumulació estaran exempts de tributar, obtenint d’aquesta manera la millor rendibilitat financer-fiscal.


Vida Inversió

Disposem de la solució d’inversió que respon a la demanda dels inversors:

- Garantia de capital.
- Alta rendibilitat.
- La garantia de capital i la rendibilitat van de la mà sense sacrificar una per una altra.


LI OFERIM INVERTIR EN FONS D’INVERSIÓ DE GARANTIA DE CAPITAL.

 

 

 

 

 

 

   

 

 CORREDURIA DE SEGUROS C. LORENTE. S.L.U.
C/ Jacint Verdaguer, 110· 08750 Molins de Rei (Barcelona). Tel. 936.682.841 - Fax. 936.686.207 Horari d'atención al públic Dilluns a Dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00 Divendres de 09:00 a 14:00 Agost 8:00 a 15:00 sense interrupcions