Empresa
      Per què de les assegurances
      Corredor d' assegurances
      Equip Humà
      On Som
  Qué Oferim
      Assegurança Personal
          Accidents
          Vida/Estalvi
          Llar
          Automòbils
          Salut
      Assegurança a Empresas
          Danys
          Convenis
          Flotes
          Responsabilitat Civil
      Servei Integral a la construcció
          TRC
          SDD
          Oct's
          Responsabilitat Civil
          Acc. conveni construcció
          Crèdit & Caució
      Serveis
          Notícies
          Links
          Telèfons d'assistència
          Valoracions i Peritatges
          Assessoria Jurídica
      Descàrregues
          Construcció
          Transports
          Legislació
      Informació al Client
          Política de Qualitat
          Informació al Client
          Enquesta de Satisfacció
          Declaració Sinistre
     Àrea Privada
 
 

ACCIDENTS CONVENI CONTRUCCIÓ

  OBJECTE DE L'ASSEGURANÇA: Assegurar al personal d’acord amb les condicions del conveni col•lectiu del sector de la construcció. En l’actualitat aquesta assegurança és de contractació obligatòria per part de l’empresari.

DURADA: Anual renovable. Al venciment de cada anualitat la companyia asseguradora regularitzarà la pòlissa d’acord amb els TC1 i TC2 dels últims dotze mesos.

COST DE L'ASSEGURANÇA: El cost d’aquesta assegurança és de 40,62 € per persona i any (impostos inclosos).


OBSERVACIONES:
·Aquesta assegurança cobreix en cada moment tot el personal declarat en TC1 i TC2, per la qual cosa l’empresari no ha d’estar pendent de comunicar altes i baixes a la companyia asseguradora.
·De la mateixa manera en cas de variació en el conveni, la pòlissa queda automàticament adaptada als capitals que fixi el nou conveni.
·En els dos casos la prima de la pòlissa es regularitza anualment al venciment de la mateixa en funció de les altes i baixes hagudes en l'empresa i el temps de permanència dels treballadors a la mateixa.
·Prima mínima per pòlissa de 90 € .


 

 

 

 

 

 

   

 

 CORREDURIA DE SEGUROS C. LORENTE. S.L.U.
C/ Jacint Verdaguer, 110· 08750 Molins de Rei (Barcelona). Tel. 936.682.841 - Fax. 936.686.207 Horari d'atención al públic Dilluns a Dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00 Divendres de 09:00 a 14:00 Agost 8:00 a 15:00 sense interrupcions