Empresa
      Per què de les assegurances
      Corredor d' assegurances
      Equip Humà
      On Som
  Qué Oferim
      Assegurança Personal
          Accidents
          Vida/Estalvi
          Llar
          Automòbils
          Salut
      Assegurança a Empresas
          Danys
          Convenis
          Flotes
          Responsabilitat Civil
      Servei Integral a la construcció
          TRC
          SDD
          Oct's
          Responsabilitat Civil
          Acc. conveni construcció
          Crèdit & Caució
      Serveis
          Notícies
          Links
          Telèfons d'assistència
          Valoracions i Peritatges
          Assessoria Jurídica
      Descàrregues
          Construcció
          Transports
          Legislació
      Informació al Client
          Política de Qualitat
          Informació al Client
          Enquesta de Satisfacció
          Declaració Sinistre
     Àrea Privada
 
 

ASSEGURANÇA DE FLOTES

  Especialistes

Som especialistes a la gestió d’assegurances de flotes de vehicles tant turismes com, camions, caps tractors, remolcs, etc . . .


Tractament Integral

Gestionem tota la operativa a nivell d’assegurances començant per l’assegurança de circulació, i seguint per la responsabilitat civil de la càrrega, l’assegurança de mercaderies, etc . . .

Disposem d’un departament de sinistres propi a fi de tramitar els seus partes a mes de amb celeritat, amb un alt grau d’informació i organització, aspecte fonamental quan parlem de flotes de vehicles.


Adaptabilitat

Ens adaptem a les seves necessitats, be establint un cost anual per tipologia de vehicle i emetent una pòlissa per cada vehicle o si ho prefereix establint una pòlissa anual per al conjunt de vehicles de la flota.


Anàlisis de Risc

Tenim en compte les seves necessitats concretes y vetllem pels seus interessos detectant les carències que els contractes incorporen de forma general. Por això cobrim de forma específica en tots els cassos necessaris, l’àmbit de cobertura internacional, inclusió de circulació a ports, transports de mercaderies perilloses, servei públic, etc . . .

D’aquesta forma la seva empresa disposarà de l’assegurança que necessita y no simplement d’una assegurança.


Facilitat de Contractació

Li facilitarem pressupost de l’assegurança de la seva flota de forma gratuïta i sense compromís.
Simplement contacti amb nosaltres y els nostres gestors comercial li sol•licitaran l’ informació necessària a fi de que el nostre personal especialitzat pugui aconseguir-li les millors condicions del mercat.

Estam segurs de que li presentarem una oferta on podrà valorar a mes d’un bon preu, el valor afegit d’una organització al seu servei.

 

 

 

 

 

   

 

 CORREDURIA DE SEGUROS C. LORENTE. S.L.U.
C/ Jacint Verdaguer, 110· 08750 Molins de Rei (Barcelona). Tel. 936.682.841 - Fax. 936.686.207 Horari d'atención al públic Dilluns a Dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00 Divendres de 09:00 a 14:00 Agost 8:00 a 15:00 sense interrupcions