Empresa
      Per què de les assegurances
      Corredor d' assegurances
      Equip Humà
      On Som
  Qué Oferim
      Assegurança Personal
          Accidents
          Vida/Estalvi
          Llar
          Automòbils
          Salut
      Assegurança a Empresas
          Danys
          Convenis
          Flotes
          Responsabilitat Civil
      Servei Integral a la construcció
          TRC
          SDD
          Oct's
          Responsabilitat Civil
          Acc. conveni construcció
          Crèdit & Caució
      Serveis
          Notícies
          Links
          Telèfons d'assistència
          Valoracions i Peritatges
          Assessoria Jurídica
      Descàrregues
          Construcció
          Transports
          Legislació
      Informació al Client
          Política de Qualitat
          Informació al Client
          Enquesta de Satisfacció
          Declaració Sinistre
     Àrea Privada
 
 
Dept. Siniestros
Montse Guillen m.guillen@corredorialorente.es
Angie Muriel a.muriel@corredorialorente.es
 
Dpto. Administración
Esperanza Reverte e.reverte@corredorialorente.es
Pilar Castan p.castan@corredorialorente.es
 
Dpto. Contratación
Gloria Domenech g.domenech@corredorialorente.es
Mercé Montes m.montes@corredorialorente.es
Ariadna Torrens a.torrens@corredorialorente.es
Montse Farré m.farre@corredorialorente.es
 
Dpto. Comercial
Santiago Castán s.castan@corredorialorente.es
Oscar Pallarés o.pallares@corredorialorente.es
Carlos García c.garcia@corredorialorente,es
 

 

Si desitja que nosaltres ens posem en contacte faci un click Aqui

Núm. Registre DGSFP: J-0197
Concertades Garanties segons Art. 27 Llei 26/2006 de 17 de juliol

 

 CORREDURIA DE SEGUROS C. LORENTE. S.L.U.
C/ Jacint Verdaguer, 110· 08750 Molins de Rei (Barcelona). Tel. 936.682.841 - Fax. 936.686.207 Horari d'atención al públic Dilluns a Dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00 Divendres de 09:00 a 14:00 Agost 8:00 a 15:00 sense interrupcions