Empresa
      Per què de les assegurances
      Corredor d' assegurances
      Equip Humà
      On Som
  Qué Oferim
      Assegurança Personal
          Accidents
          Vida/Estalvi
          Llar
          Automòbils
          Salut
      Assegurança a Empresas
          Danys
          Convenis
          Flotes
          Responsabilitat Civil
      Servei Integral a la construcció
          TRC
          SDD
          Oct's
          Responsabilitat Civil
          Acc. conveni construcció
          Crèdit & Caució
      Serveis
          Notícies
          Links
          Telèfons d'assistència
          Valoracions i Peritatges
          Assessoria Jurídica
      Descàrregues
          Construcció
          Transports
          Legislació
      Informació al Client
          Política de Qualitat
          Informació al Client
          Enquesta de Satisfacció
          Declaració Sinistre
     Àrea Privada
 
 

ASSEGURANÇA ACCIDENTS

  OBJECTE DE L'ASSEGURAÇA: Assegurar al personal directiu de l'empresa en la seva activitat tant professional com extraprofessional (garantia 24 hores) amb una garantia de mort i invalidesa.
De la mateixa manera es pot oferir cobertura a personal no directiu, professionals liberals i fins i tot mestresses, d'acord amb el quadre que segueix.

COST DE L'ASSEGURANÇA I SUMES ASSEGURADES:

•Quadre de capitals i cosines totals anuals (impostos inclosos) en funció del grup al que pertanyi l'activitat professional de l'assegurat i del capital contractat (Imports expressats en euros).

•Grup I: Advocat, Actuari, Administratiu, Arquitecte, Arquitecte tècnic (incloent visita a obra), Mestressa, Arts gràfiques, Decorador, Directiu, Economista, Estudiant, Mèdic, Veterinari, Zapatero.

•Grup II: Terrisser, Enrajolat, Apicultor, Artesà, Botànic, Calefactor, Carnisser, Xapista, Detectiu, Escultor, Forjador, Mecànic, Policia, Polidor.

•Grup III: Agricultor / ramader amb maquinària, Ascensorista, Conductor de camió, Encarregat d'obra, firaires, Fonedor, Marmolada, Metal • lúrgic, Transportista, Vidrier.

•Grup IV: Paleta, Antenista, Vidrieres, Encofrat, Inspector de mines, Neteja exteriors i façanes, Soldador.


 

 

 

 

 

 

   

 

 CORREDURIA DE SEGUROS C. LORENTE. S.L.U.
C/ Jacint Verdaguer, 110· 08750 Molins de Rei (Barcelona). Tel. 936.682.841 - Fax. 936.686.207 Horari d'atención al públic Dilluns a Dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00 Divendres de 09:00 a 14:00 Agost 8:00 a 15:00 sense interrupcions