Empresa
      Per què de les assegurances
      Corredor d' assegurances
      Equip Humà
      On Som
  Qué Oferim
      Assegurança Personal
          Accidents
          Vida/Estalvi
          Llar
          Automòbils
          Salut
      Assegurança a Empresas
          Danys
          Convenis
          Flotes
          Responsabilitat Civil
      Servei Integral a la construcció
          TRC
          SDD
          Oct's
          Responsabilitat Civil
          Acc. conveni construcció
          Crèdit & Caució
      Serveis
          Notícies
          Links
          Telèfons d'assistència
          Valoracions i Peritatges
          Assessoria Jurídica
      Descàrregues
          Construcció
          Transports
          Legislació
      Informació al Client
          Política de Qualitat
          Informació al Client
          Enquesta de Satisfacció
          Declaració Sinistre
     Àrea Privada
 
 

ASSEGURANÇA DE DANYS

  Una de les prioritats de les empreses avui en dia es assegurar el seu patrimoni sigui aquest una fàbrica amb la seva maquinaria, existències, etc . . . un despatx professional o un conjunt d’immobles en lloguer.

Com es natural cada cas mereix un tractament personalitzat doncs tant els riscos als que s’enfronten como la forma de assegurar-los es diferent en cada cas.

Si be existeixen un conjunt de cobertures mes o menys comunes a totes les empreses com por exemple:
- Incendi
- Robatori
- Danys per aigua
- Danys Extensius (Fenòmens de la Natura)
- Trencadissa de llunes
- Etc . . .

Existeixen altre tipus de garanties que només tenen sentit en funció del tipus de risc que es contracta., com per exemple:
- Danys Elèctrics
- Avarià de Maquinaria
- Reposició de plànols
- Reposició de Motlles y Matrius
- Objectes d’art
- Pèrdua de beneficis
- Pèrdua de lloguers
- Etc . . .

La casuística es tan gran com el nombre d’empreses en actiu, por això posem a la seva disposició tots els nostres coneixements y experiència a fi d’assessorar-li i que d’aquesta forma que vostè. conegui en cada moment les cobertures de que disposa i les que podria contractar de forma addicional

A Corredoria Lorente ® estem especialitzats a assegurar el que el client necessita, per això estem certificats per Aenor amb nº ER-0960/1999, d’acord a la norma UNE-EN ISO 9001:2000 per, entre d’altres, l’activitat de disseny y desenvolupament de pòlisses i clàusules específiques.

Por això ens posem a la seva disposició a fi de realitzar un anàlisis dels riscos de la seva empresa y plantejar-lo a diverses asseguradores a fi de que disposi de les millors condicions del merca a l’hora d’assegurar el seu patrimoni empresarial.

No dubti a contactar amb nosaltres i els nostre especialistes li confeccionaran després del corresponent anàlisis un projecte personalitzat per la seva empresa.

 

 

 

 

 

   

 

 CORREDURIA DE SEGUROS C. LORENTE. S.L.U.
C/ Jacint Verdaguer, 110· 08750 Molins de Rei (Barcelona). Tel. 936.682.841 - Fax. 936.686.207 Horari d'atención al públic Dilluns a Dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00 Divendres de 09:00 a 14:00 Agost 8:00 a 15:00 sense interrupcions